Forside
Om Cinnober
Kontakt

logo

Udgivelser:

New York City Blues
Next Step Reality
Spor af virkeligheden
Dokumentar
Documentary
Maleriets stemme
La voix de la peinture

 

Bjorn og Denis, samtale i atelier
Bjørn Eriksen og Denis Virlogeux, samtale i atelier

 

SPOR AF VIRKELIGHEDEN

af Bjørn Eriksen og Denis Virlogeux
En samtalebog med billedanalyser og efterskrift af Torben Weirup

“Maleri handler ikke om at gengive noget som helst virkeligt, men er en skabelse af virkeligheden i sig selv.”

To malere, Bjørn Eriksen og Denis Virlogeux, udfordrer denne påstand i gennem en dialog i ord og billeder. Deres værker kredser netop om relationen mellem virkeligheden og maleriet.

Bjørn Eriksen og Denis Virlogeux arbejder begge ud fra fælles menneskelige grundvilkår, uden at tage patent på deres virkelighedsopfattelse. Tværtimod fremstår den som en poetisk og gyldig mulighed. Derved bliver deres kunst alment interessant, seværdig og åben for tolkning. Det er en subtil kommunikation af det sete, det usagte mellem mennesker og de grundstemninger i livet, som kun vanskeligt og upræcist kan beskrives med ord, men føles så stærkt.

omslag spor af virkeligheden

Tekst: Cinnober - Torben Weirup - Bjørn Eriksen - Denis Virlogeux
Fotos: Dorte Krogh - Bjørn Eriksen - Denis Virlogeux.
Layout: Cinnnober
Tryk: Handy-Print A/S .
ISBN 87-987429-2-2
© Cinnober Edition 2010, København

  portraet denis virlogeux

Denis Virlogeux

Maleriets muligheder udforskes skiftevis i mange udtryksformer, fra symbolismen til realismen. Lige som livet byder på skift af meditativ indadvendthed, objektiv opmærksomhed, eller ekspansiv søgen, veksler Virlogeux fra en indadskuende fabuleren, til en indlevelse udadtil i det sete, ofte med en ekspansiv og spontan malemåde.

 

 

Bjørn Eriksen

Den virkelighed, som fremkommer på lærredet, er en delvist underbevidst og delvist bevidst proces. Opfattelsen af modellens tilstedeværelse i rummet, den fremkomne bevægelse, skyggen som falder på gulvet, lyset. Alt sammen noget som udmønter sig i det færdige værk, som en sum af det sete.

 

 

Portrait af Bjorn Eriksen